Bonsai

Bonsai (ç›†ć ˝) je japanski termin koji je danas široko prihvaćen u zapadnom svetu. Mogao bi se prevesti kao "biljka na poslužavniku", ili u slobodnijem prevodu "drvo u saksiji" (Bon=poslužavnik, plitka posuda-zdelica, Sai=biljka, drvo).
Bonsai, zapravo, predstavlja veštinu oblikovanja minijaturnog drveća u kom posmatrač može 'videti' svu lepotu i monumentalnost pravog drveta iz prirode. Bonsai je takođe i minijaturno drvo nastalo primenjivanjem bonsai veština.
Zato se može reći - "bavim se bonsaijem" i "gajim bonsai".
Postoji raširena zabluda među slabije upućenima da je bonsai neka specijalna vrsta biljke koja raste kao patuljasto drvo, a iz ovoga se rodila još jedna zabluda - da se bonsai može posejati.
Istina je da se bonsai pravi, tj 'vaja', oblikuje, od materijala koga imamo na raspolaganju.

Kao i u bilo kojoj drugoj umetnosti, možete biti stvaralac ili potrošač, tj. kreator dela ili onaj ko u stvorenom delu uživa.
Ako imate volje, ukusa, veštine i znanja, možete sami stvoriti svoj bonsai. Koliko će on biti uspešan, zavisi samo od vas. Potrebno je izvesno vreme da se napravi bonsai. Koliko tačno vremena treba - to zavisi od početnog materijala sa kojim se radi (kojoj biljnoj vrsti pripada i kako izgleda na početku) i od vaše veštine.
Ako nemate vremena ili volje da sami kreirate svoj bonsai, možete kupiti oblikovan, 'dovršen' bonsai ili prebonsai, tj. delimično oblikovan bonsai. Pošto je bonsai živa biljka, i u ovom slučaju vam je potrebno nešto znanja da bi vaše patuljasto drvce opstalo, napredovalo i održalo lep izgled.